Dokumenter

Informationsmøde 18. januar 2016

  • Powerpoint fra styrergruppe - link
  • Powerpoint fra Vendelbo Cykler - link

Informationsmøde 24. januar 2017

  • Powerpoint fra styrergruppe - link
  • Powerpoint fra Stifinderne - link

Informationsmøde 06. juli 2017

  • Powerpoint fra styrergruppe - link
  • Powerpoint fra Stifinderne - link (Opdateret 08.07.2017)