+45 61 46 26 76

Sundhedsprojekt

Team Hjørring 2013´sforskningsrapport er udkommet !!
Materialet er gjort op og konklusionerne er draget og der er skrevet en flot rapport som du kan hente her i .pdf version

Tak til alle som har været med til at udfylde spørgeskemaer og for dem som har brugt mange timer på at sammenholde og konkludere på resultaterne.

Hent rapporten her

Forord af Gunnar Scott Reinbacher
Ideen til det her projekt udsprang fra første møde i Bønnehuset hos Jesper Holmelund - et møde, hvor hele cykelprojektet om at træne op til en tur til Paris, blev grundlagt.  Det var et meget inspirerende møde og undertegnede foreslog, at vi lavede en slags forskningsgruppe omkring projektet. Formålet skulle være, at vi over en toårig periode kunne følge cykelrytterne og få dokumenteret, hvilke virkninger en sådan aktivitet kunne have. Der findes en del forskning omkring fysiske virkninger, men når vi kommer til de psykiske og de sociale virkninger, er det straks mere vanskeligt at dokumentere noget. Derfor påtog vi os den opgave. For at få ideer til indholdet i projektet, de specifikke variable, som vi ønskede at udforske, dannede vi den omtalte forskningsgruppe, fordi denne gruppe havde de faglige forudsætninger for at udfolde indholdet, således at vi var på rette spor. Det viste sig, at den ide var afgørende for projektets værdi, da der kom mange forslag til variable med henblik på undersøgelse. Variablene blev struktureret omkring fysiske, psykiske og sociale forhold samt en dokumentation af, hvilken gruppe ryttere vi havde på holdet. I forbindelse med et cykelprojekt, hvor der trænes hårdt gennem to år, er kosten helt afgørende for projektets succes. På de mange ture samt den store tur til Paris har serviceholdet ydet en helt enestående indsats. Betydningen af kosten og hele serviceholdets arbejde er ikke taget med i denne rapport. Det burde vi have gjort, da en væsentlig del af projektets succes skal tilskrives dette forhold. Projektets resultater er spændende, nogle af resultaterne som forventet, men vi havde ikke set, at virkningerne ville være så omfattende positive. I det her tilfælde er konklusionen, at der er tale om en meget dedikeret gruppe af mennesker samt et enestående lederskab, der har drevet projektet frem fra start til slut. Erfaringerne er gode at drøfte med henblik på, hvorledes man i fremtiden kan organisere lignende aktiviteter for at øge sundhedsfremme og skabe en bedre folkesundhed. Lederskabet bestod af en styregruppe, som varetog de vigtigste opgaver og traf de beslutninger der var forudsætningen for den store succes på holdet. 

Vi henviser til bilag E, Styregruppen Team Hjørring 2013.  

Den øvrige forskningsgruppe har bestået af følgende personer
• Mette Green Clausen • Hanne Bak-Mikkelsen • Susanne Nilsson • Anni Tellefsen • Dorte Juul Pedersen • John Friis • Jeppe Kaarsbo Andersen • Torben Nørgaard • Ole Rimmen • Ragnar Gudmundsson, Optimizar Sportstestcenter i Hjørring  

Disse personer har alle deltaget flittigt i de mange møder og bidraget til projektets realisering. Jeg skylder dem en stor tak for et enestående arbejde. En speciel tak til Mette og Hanne for et utroligt organisatorisk arbejde. En stor tak til Ole Rimmen som gennem projektet, men specielt i forbindelse med rapportskrivningen, har ydet en stor og konstruktiv hjælp.

Aalborg Universitet Juni 2015
Gunnar Scott Reinbacher

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System