Team Hjørring

Foreningen Team Hjørring er en paraflyforening der har som formål at støtte sundhed, sport og kultur i Hjørring Kommune.
Team Hjørring startede i 2012 i samarbejde mellem rotaryklubberne i Hjørring Kommune.
Foreningen ledes af en bestyrelse og paris-projekterne ledes af styregrupper nedsat af bestyrelsen i Team Hjørring.

Aktiviteter
Vores primære aktiviteter drejer sig om motionscykling.
I 2013 og 2015 og 2017 cyklede et stort hold til Paris fra Hjørring og et lignende projekt arrangeres i 2019.
Alle projekterne har haft som delformål at oprettet et ungdomshold, (Team Hjørring Youth = THY), på ca 15 unge mennesker der sammensættes blandt elever på skolerne i Hjørring Kommune.
THY holdet udstyres med avancerede racercykler og alt det nødvendige udstyr, trænes af erfarne ryttere fra Team Hjørring og cykler med voksenholdet til Paris efter ca 1½ års træning.
Næste Paris-tur afvikles i juli måned 2019

Team Hjørring er en lukket forening, medlemsskab opnås ved optagelse på cykelhold til Paris eller andre mål.

Bank
Sparekassen Vendsyssel
Hjørring afdeling
Foreningskonto til bl.a kontingentindbetaling:   9070 1624223604
Sponsorkonto:                                                   9070 1626627494
Udenlnadsrejser:                                                9070 1624223612
Foreningsaktiviteter:                                           9070 1624223285

Foreningens CVR 35 28 33 66

Foreningens bestyrelse 2017
Jesper Holmelund
Knud Hjortflod
Lena Lytzen
Henrik Leth
Peter Aagaard
Hans Henrik Wernlund
Leif Strickersson
Hasse Boe, suppleant

Styregruppen for Team Hjørring 2019
Peter Aagaard – Team Chef
Michael Berring – Holdleder
Morten Trampedach – Team Hjørring Youth ansvarlig (THY)
Kurt Brandi – Stifinder ansvarlig
Steffen Steen – Sponsor ansvarlig

Foreningen og styregruppen kan kontaktes her