Sponsorater

I perioden 14.-22. juli 2017 cykler et Team Hjørring 2017 på ca. 80 cykelryttere igen fra Hjørring til Paris. 

På de ni dage tilbagelægges i alt ca. 1.450 km, svarende til et gennemsnit på 185 km hver dag.
Holdet er sammensat af cykelbegejstrede folk fra hele Hjørring kommune.

Team Hjørrings overordnede formål er at indsamle midler til støtte for projekter indenfor sundhed, sport, kultur
og ungdom i Hjørring.
Formålet med Team Hjørrings tur til Paris i 2017 er lige som i 2013 og 2015 at hjælpe 15 unge mennesker fra
Hjørring Kommune med et nyt indhold i dagligdagen og en chance for at sætte sig nye mål i livet.
De 15 unge mennesker, der er udvalgt blandt kommunens skoler. Trænes i over et år før afgang af erfarne ryttere.
De udstyres med nye racercykler og alt andet udstyr, der skal til for at præstere det der kræves for projektet.
Ungdomsholdet kaldes Team Hjørring Youth, forkortet THY17

SPONSORATER TIL TEAM HJØRRING 2017 GÅR UBESKRÅRET TIL THY17.
ALLE VOKSNE BETALER SELV ALLE UDGIFTER I FORBINDELSE MED UDSTYR, TRÆNING OG OPHOLD

Teamet bakkes op og serviceres under hele turen af et servicehold på ca 20 frivillige. Der overnattes
på hoteller og al bagage fragtes i biler mellem hotellerne.

Bank
Sparekassen Vendsyssel
Hjørring afdeling
Drift 9070 1626627451
Sponsorater 9070 1626627494

SPONSORATER

Team Hjørring 2017:
Sponsormidlerne bruges til Team Hjørring Youth 2017 projektet.
Sponsormidler som ikke anvendes til THY-projektet anvendes til formål med relation ungdomslivet i kommunen.

Projektet arbejder med følgende kategorier af sponsorater:

A-sponsorat - 40.000 kr 

B-sponsorat - 20.000 kr 

C-sponsorat - 10.000 kr 

D-sponsorat -   5.000 kr, 2.000 kr, 1.000 eller 500 kr

Naturalie-sponsor – Hardware, software, fødevarer, følge- og servicebiler mm 

 

For A-, B- og C-sponsorater gælder at: 

Din virksomhed bliver en del af Team Hjørrings støtte til udvalgte lokale projekter indenfor Kultur, Sundhed, Sport og Ungdom. 

Team Hjørring projektet eksponeres via Rotary og i den lokale presse. 

Firmalogo præsenteres på Team Hjørrings hjemmeside i hele perioden

  A B C D N*)
Stort Logo på cykeltøj X       1)
Stort logo på følgebil X       1)
Logo på cykeltøj   X     1)
Logo på følgebil   X X   1)
Logo / navn på www.team-hjoerring.dk X X X X X
Link til egen hjemmeside X X     X
Arrangementer, events 2)        

*) Naturalie sponsor

Note 1): Betingelser og eksponering er afhængig af sponsoratets størrelse og dette aftales ved indgåelse af sponsorkontrakten.

Note 2): Team Hjørrings ryttere stiller sig til rådighed for arrangementer, fotografering og reklamedeltagelse for virksomheden.

D-sponsorat - kontant sponsorat:

Du har blot lyst til at støtte Team Hjørrings almennyttige projekter med mindre beløb